При ангина на Принцметал болката най-често се проявява в покой

При ангина на Принцметал болката най-често се проявява в покойИсхемичната болест на сърцето (ИБС) е едно от най-разпространените сърдечносъдови заболявания с голямо социално значение, носеща повишена заболеваемост и влошено качество на живот. Ранното ѝ откриване е от особена важност за провеждане на своевременната превенция както с лечение, така и с промяна в начина на живот, за да може възможно най-много да се избегне най-фаталното усложнение - инфаркт на миокарда и внезапна сърдечна смърт.
Стенокардията се дължи на

частично или пълно запушване на коронарна артерия

Влошената или липсваща доставка на кръв с кислород до обслужваната от тази артерия част на миокарда реагира остро. Симптом на това е характерната гръдна болка. При персистиране на състоянието се стига до клетъчна смърт (инфаркт) в засегнатата област. В зависимост от обема на инфаркта събитието може да бъде преодоляно с лечение или да доведе до фатален изход за пациента. Не всяка гръдна болка е равнозначна на инфаркт на миокарда. Обикновено тя се появява в моменти, в които на миокарда му се налага да работи усилено - каквито са физическото натоварване и емоционалният стрес, при което повишените му нужди от кислород контрастират рязко с възможностите на засегнатата артерия.
В зависимост от динамиката на заболяването и характеристиката на гръдната болка съществува стабилна и нестабилна стенокардия. Вариантната ангина на Принцметал се отнася към нестабилната.
А относно стеснението на коронарната артерия - характерно за стенокардията е, че то се дължи на атеросклеротичен процес - образуване на плака. Тя може да бъде проста или усложнена, с допълнителен тромботичен процес.

Кое отличава вариантната ангина на Принцметал?

Известно е, че коронарният спазъм има голямо, но не единствено значение в патогенезата на стенокардията и инфаркта на миокарда. Що се касае до ангината на Принцметал обаче, той има водеща роля. Особеното при този вид стенокардия е, че една част от пациентите нямат атеросклеротични плаки, а друга имат, но те са малки, без да причиняват стенотични промени (т.е. не стесняват просвета на съда). Разбира се, част от пациентите имат значими атероскелротични промени.
В сравнение с хроничната стабилна ангина пекторис, тук пациентите са по-млади, обикновено в добро здравословно състояние и често имат много малко рискови фактори за типично сърдечно заболяване - с изключение на тютюнопушенето. Тютюнопушенето често е основен фактор за провокиране на ангина при хора с това състояние, тъй като

тютюневите изделия могат да причинят артериални спазми

Някои проучвания откриват връзка с други вазоспастични състояния като мигренозното главоболие и синдрома на Рейно.
Главно и основно проявление на патоогичния процес е гръдната болка. По характеристика при Принцметал тя не се различава с нищо от типичната за стенокардията гръдна болка. Пациентите я описват като болка или пък стягане, натиск, тежест, дискомфорт в гръдбата област с размер поне колкото дланта на ръката. Разполага се ретростернално - централно зад гръдната кост или прекордиално - леко вляво. Възможно е да пропагира към шията и ръцете, като към лявата ръка това се случва по-често, но не е изключено да бъде и към дясната.


Гръдната болка може да бъде придружена и от други симптоми

- затруднено дишане, гадене, изпотяване и сърцебиене, както и от силно изразена тревожност.
Характерно за Принцемтал обаче е това, че за разлика от класическата стенокардия, при която пристъпът се предизвиква от физически или емоционален стрес, то тук болката най-често се появява в покой, особено в ранните сутрешни часове.


Диагнозата се поставя най-често на базата на симптоматиката в комбинация с ЕКГ

Особено характерна е находката там на преходна елевация на ST-сегмента. Спазъмът на коронарната артерия може да се докаже и с коронарна артериография.
Прогнозата за пациентите на медикаментозно лечение и с нормални или почти нормални коронарни артерии е добра. Тяхната 5-годишна преживяемост е между 89% и 97%.
Докато перспективата пред пациентите е добра, не бива да се забравя че всеки един пристъп може да е потенциално опасен и дори фатален, като съществува риск от миокардна увреда и животозастрашаващи камерни тахикардии. За средно 7-годишен период честотата на внезапната сърдечна смърт е 3,6%, а на острия ифаркт на миокарда - 6,5%. Адекватното лечение намалява риска от тези усложнения.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД