Диагностицирайте рано подаграта!

1011Още от древността подаграта е съпътствала човека. Свидетелство за този факт са типичните ставни увреди, следствие на хроничен подагрозен артрит. Според статистиката засягането на ставите при подагра се наблюдава при 1-2% от мъжете, като до 80% от пациентите имат и фамилна анамнеза за подагра или повишена пикочна киселина.
Четири са фазите, в които се развива заболяването -
асимптомно повишаване на пикочната киселина
остър епизод на засягане на ставите, междупристъпен период и хронична подагра.
В ранния стадий на заболяването рентгенологични находки не са налице и съответно рентгеновата диагностика няма значение към диагностичния процес. За разлика от това т. нар. ставна сонография - артросонография се налага все повече в практиката като рутинен образен метод в диагностиката на различни ревматологични заболявания, включително и подагрозният артрит.
При този диагностичен метод предимствата са, че няма йонизиращо натоварване (за разлика от скенер и рентгенографския метод), което позволява възможността за повторяемост - мониториране на хода на заболяването и съответно резултата от терапията. Освен това има ниска себестойност.
Методът е подходящ освен за диагностика, също така и за
мониториране хода на заболяването
както и ефекта от лечението. В голяма част от европейските държави методът се прилага в рутинната практика на специалистите по ревматология.
Артросонографията позволява оценка на ставното пространство - наличие на разширение, стеснение или изливи. Оценява се хрущялното покритие, както и лигаментарният и сухожилният апарат. Лесно се отграничават налични калцификати, оток на сухожилно влагалище, засягане на бурси - с давност на болестните промени.
За разлика от рентгенографското изследване, при този метод могат да бъдат откривани ерозии на ставните повърхности. Специфичността на диагностично значение се повишава при откриване по съседство и тофи.
Тофите представляват "депозит" (натрупване, депо) на кристали мононатриев урат
които са обвити в плътна съединителна тъкан. Те могат да бъдат няколко вида - меки, твърди и смесени, а при Доплер сонографията се определят на горещи или активни и студени-неактивни. Според проучвания артросонографията има 90% специфичност и чувствителност за доказване на подагрозни тофи, за разлика от изследване с висока разделителна способност като магнитно-резонансната томография, която е с потвърдителен процент до 80-81% от случаите.
Предилекционни места за образуване и откриване на тофи са някои сухожилия - Ахилесовото, на триглавия мускул на мишницата (трицепс), на пателарния лигамент (патела-колянно капаче) и други.
По време на остра криза на подагрозния артрит
синовиалната течност в ставата се увеличава. Благодарение на Доплер техниката може да бъде диференцирана активната (възпалителна) от неактивната фиброзна синовиална тъкан.
Последните проучвания показват, че с този образен метод може да бъде мониториран и ходът на заболяването, тъй като се отчитат промените преди назначаване на колхицин и след завършване на курса.
Важно значение на диагностичния метод е, че може да се използва и при липса на симптоми, откривайки промени, следствие повишеното ниво на пикочна киселина, но все още
без субективна изява на ставното засягане
Тофи могат да бъдат диагностицирани в до 34% от случаите на пациенти с асимптоматична хиперурикемия - сухожилия, синовиална обвивка, както и други меки тъкани. Поради тази причина някои автори дават предложения за замяна термина "асимптомна хиперурикемия" със "субклинична/асимптомна подагра".
Намаленият обем на тофите обективизира и отговора към лечението. Освен това следствие лечението може да бъде проследено и намаляването до пълното изчезване на двойния контур, засягащ хрущяла, както и пълното разтваряне на тофите в отговор на уратопонижаващата терапия.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД