Меркел-клетъчният карцином зачестява

Меркел-клетъчният карцином зачестяваМеркел-клетъчният карцином представлява рядка, агресивна и често фатална кожна неоплазия, която обикновено не се подозира по време на биопсията. Поради увеличаващата се честота и откриването на вирусна асоциация интересът към Меркел-клетъчния карцином нараства.
Около 80% от случаите на Меркел-клетъчен карцином са причинени от полиомавирус на клетките на Меркел. ДНК секвенции (генетични последователности) на Меркел-клетъчен полиомавирус са идентифицирани в тумора. В допълнение, вирусът има специфична мутация само когато се открива в раковите клетки, но не и когато се открива в здрави кожни клетки.
Случаите на Меркел-клетъчния карцином, които не се причиняват от инфекцията с вируса, на които се дължат около 20% от Меркел-клетъчните карциноми, имат отделна и все още неизвестна причина. Те са склонни да имат изключително високи нива на геномни мутации, дължащи се на експозиция на ултравиолетова светлина, докато заразените с Меркел-клетъчен полиомавирус имат ниски нива на геномна мутация.
Меркел-клетъчният карцином обикновено се проявява като твърд, безболезнен възел (до 2 см в диаметър). Тези червени или сини на цвят тумори обикновено се различават по размер от 0,5 см до 5 см в диаметър и повече и обикновено нарастват бързо.
Въпреки че Меркел-клетъчен карцином може да възникне почти навсякъде по тялото, около половината от случаите се появяват по открити за слънцето зони на главата и шията, една трета на краката и около една шеста на ръцете. В около 12% от случаите не може да се идентифицира точно анатомично място на произход.
Други характеристики на Меркел-клетъчния карцином са асимптоматичност/ липса на чувствителност, бързо увеличаване. Проявява се най-вече при лица, по-възрастни от 50 години, при имунокомпрометирани пациенти, хора със светла кожа, на място изложено на ултравиолетова светлина.
Понякога Меркел-клетъчният карцином се бърка с други хистологични видове рак, включително базално-клетъчен карцином, плоскоклетъчен карцином, меланом, лимфом и дребноклетъчен карцином или като доброкачествена киста. Случаи на Меркел-клетъчен карцином има описани и при деца, но те са много редки.
Раковите клетки на Меркел-клетъчния карцином имат склонност да засягат локалните структури, инфилтрирайки подкожната мастна тъкан, фасция и мускул, и обикновено метастазират ранно, най-често в регионалните лимфни възли. Меркел-клетъчният карцином се разпространява агресивно чрез кръвоносните съдове в много органи, особено в черния дроб, белия дроб, мозъка и костите.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД