Имунната система и заболяванията на ставите

Имунната система и заболяванията на ставитеНауката, изучаваща имунологията на костта или т. нар. остеоимунология, изследва сложната взаимовръзка между имунната и костната система, в контекста на редица заболявания, включително и ревматологични. Чрез проучване върху редица молекулярни механизми и взаимодействието на различни съединения остеоимунологията допринася за
изясняване на костната загуба при широк спектър заболявания
Терминът остеоимунология е използван за първи път в края на XX и началото на XXI век за обозначение взаимодействието между отделните клетки на имунната система с тези на костната тъкан.
При липса на болестни процеси е налице баланс между два основни вида клетки на костната тъкан: остеокласти, които имат резорбираща функци, и остеобласти, които са с костообразуваща функция.
Автоимунните заболявания, засягащи ставите, се характеризират с
наличието на хронично имунно възпаление
което от своя страна води до нарушения в равновесието на костното образуване и костната резорбция. Този дисбаланс води до появата на локална и системна костна загуба.
Клетките на имунната система и проинфламаторните (провъзпалителни) цитокини медиират костното разграждане или изграждане, като роля в тези процеси заема и мускулно-скелетната система.
Периартикуларната костна загуба под формата на костни кисти и ерозии е основна проява при ревматични заболявания като
ревматоиден артрит и псориатичен артрит
Структурните увреди се дължат на действието на остеокластите.
Доказано е, че в условия на хронично имунно възпаление нараства фракцията на клетки предшественици на остеокластите, с което броят на клетките, които навлизат в ставите и се диференцират до остеокласти, се увеличава. Паралелно с това повишените нива на проинфламаторни цитокини в условия на възпаление, като tumor necrosis factor - alpha (TNF-alpha - тумор некрозен фактор алфа), стимулира остеокластното формиране и потискат остеобластното.
Изследвайки механизма на разрушаване на костта и ролята на имунната система за
стимулиране на костната резорбция
от остеокластите, започват и първите опити за лечение на някои ревматологични заболявания с цитокин-базирана терапия. Терапията включва блокиращи молекули срещу тумор некрозен фактор-алфа, приложението на които води до забавяне прогресията на ревматоидния артрит. За обективизиране резултатите от терапията заболяването - съответно засегнатите стави, се проследяват рентгенографски.
Имунните механизми, които повлияват костното формиране, до известна степен определят и типа на съответния артрит - преобладаващо ерозивен, с изразено костно формиране или съчетание и на двата процеса.
Механизъм на регулация на костното формиране
доказан при формиране на остеофити (наричани често в разговорния език шипове) и синдесмофити, се осъществява под влияние на фактори като: transforming growth factor - beta (TGF-beta) и някои други протеини, които повишават костното формиране чрез стимулиране диференциацията на остеобластите.
Чрез разкриване на интимните механизми на взаимодействие между остеобластите, остеокластите и клетките на имунната система остеоимунологията доказва наличието на патогенетични механизми, които свързват хроничното имунно възпаление със структурни промени в костите. Откритията в областта имат значение за синтезирането на нови молекули, насочени за прицелно лечение на редица ревматологични заболявания.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД