Работят върху единна електронна платформа за 112

Работят върху единна електронна платформа за 112Модернизацията на Националната система за спешни повиквания 112 продължава. След като през февруари заработи мобилното приложение на спешния телефон, с което  хора със слухови и/или говорни увреждания могат да повикат полиция, пожарна или линейка, институциите вече работят върху единна електронна платформа.
В момента Министерство на вътрешните работи, заедно с Министерство на здравеопазването, пише Концепция за развитие на Националната система 112
и изграждане на нова система за приемане на спешните повиквания и управление на ресурсите към Службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа. Тази единна платформа ще позволи информацията, постъпваща при оператор от 112, да достига по електронен път и до мобилните екипи на Службите за спешно реагиране, с помощта на мобилни устройства, съобщи пред БНР Зеки Малунски - държавен експерт в Дирекция "Национална система 112".
"Високите технологии в системата на телефон 112 се използват още от самото създаване на телефона през 2008 година. Системата е автоматизирана и е изградена на база на последните налични, към тогавашна дата, високи технологии в областта. Използва се автоматизиран софтуер - приложение, за приемане, обработка и препредаване на инциденти, засягащи живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите. През годините хардуерът и софтуерът на Националната система 112 са актуализирани и са внедрени нови услуги, използващи високи технологии, като например услугата eCall и услугата за достъп на хора със слухови или говорни увреждания", сподели още Малунски.
По думите на експерта, в днешно време свързаността е основна движеща сила в ежедневието на хората. Високоскоростните 4G и 5G мрежи, съвременните решения в областта на информационните технологии и др. поставиха сериозни изисквания и в сферата на спешните комуникации. Очакванията на гражданите са да могат да контактуват със 112 и службите за спешно реагиране с технологиите, които използват в ежедневието си като глас, видео, текст, приложения, джобни устройства и др.
"За да посрещнат тези предизвикателства Европейският парламент и Съветът на Европа приеха Директива за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения. Една от основните теми, обхваната в кодекса, е локализацията, която трябва да е достъпна на 112 без забавяне, веднага след установяване на комуникацията със спешния телефон", допълни Зеки Малунски.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД