Старозагорската болница на печалба за първа година от съществуването си

Предстои въвеждане на услуга "хранене по желание" на пациентите

Старозагорската болница на печалба за първа година от съществуването сиУМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" е приключила 2018 г. с печалба от 1.010 милиона лева. Подобен финансов резултат е факт за първи път от откриването на държавната болница в Стара Загора през 1977 г. , съобщи изп. директор проф. д-р Йовчо Йовчев. През миналата година са били погасени просрочени задължения в размер на 9.675 млн. лв., 4.8 млн. лв. от които за предходни периоди. Абсолютният размер на просрочените задължения за 2018 г. е намален с 3.188 млн. лв. спрямо 2017 г., когато просрочените задължения са били 16.2 млн. лв. Той посочи още, че ако през 2016 г. средната месечна заплата на лекар е била 1227 лв., то през 2018 г.
тя е 1397 лв., а на медицинските специалисти е нараснала от 815 лв. на 949 лв. Всички заплати на работещите са нараснали средно със 150 лв. Леглоденът в УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" през 2018 г. е на средна стойност 159 лв., което е с 4 лв. по-малко от 2017 г.   През 536-те активни легла са преминали 26 000 пациенти, а броят на здравнонеосигурените лица, които са получили медицинска помощ в старозагорската болница през 2018 г., е 1123.   
Абсолютният размер на просрочените задължения за 2018 г е намален с 3.188 млн. лв. спрямо 2017 г., когато просрочените задължения са били 16.2 млн. лв., посочи проф. Йовчев. Към момента общите задължения на здравното заведение, заедно с текущите, обаче остават високи - 21 млн. лв., макар да са намалели с около 6 млн. лв. Най-голямото намаление ръководството на здравното заведение е успяло да постигне по отношение на разплащанията за медикаментите (2.148 млн. лв.), както и за вода, гориво и еленергия - с 858 хил. лв. Всички задължения към работещите също са изчистени.       
Продължаваме по същия начин, каза проф. Йовчев. На 20 май ще бъде официалното откриване на пребазирания в сградата на УМБАЛ АГ комплекс. Пазарната оценка на досегашното Родилно на ул. "Ген. Столетов" е 6.4 млн. лв. без ДДС, имоти болницата има и в Ягода, както и на Старозагорските минерални бани. Болницата очаква приходи от продажба на имотите, ако бъдат факт, постъпленията ще отидат за покриване на просрочените задължения.
Ръководството на старозагорската болница е установило договорни отношения с ямболската държавна болница за осигуряване на методична консултативна помощ от специалисти. Лекари на УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" по график ще извършват консултации и лечение на пациенти на място и при необходимост те ще бъдат транспортирани в Стара Загора.
В момента предстои обявяване на процедурата за избор на хранене по желание на пациентите, обяви още проф. Йовчев. Става въпрос за осигуряване на меню от първо, второ и трето, на желаещите в лечебното заведение.
'Здравна поща", Дима ТОНЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД