Започна работа мегаагенция за медицински надзор

Росен ИвановРосен Иванов оглавява новата Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Той е назначен със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, съгласувана с министър-председателя. Иванов е бил ръководител на Инспектората в Министерството на здравеопазването, бил е държавен инспектор в инспектората на Министерския съвет, началник на политическия кабинет в Министерството на отбраната, както и главен юрисконсулт в МО.

Новосформираната Изпълнителна агенция стартира работа от 1 април, обединявайки настоящите Изпълнителна агенция "Медицински одит" и Изпълнителната агенция по трансплантации.
Изпълнителна агенция "Медицински надзор" отговаря за регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. До момента тази дейност се осъществяваше от регионалните здравни инспекции. Във функциите на мегаагенцията влизат и администрирането на режима по издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност за лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки. За тази цел в агенцията е създадена специализирана дирекция "Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност". Тази дирекция ще извършва и оценка по заявления за създаване на нови лечебни заведения за болнична помощ и нови медицински дейности, които са регламентирани за първи път със Закона за лечебните заведения.
Функциите на Агенцията, свързани с координирането и контролирането на дейностите в областта на трансплантацията и асистираната репродукция, са възложени на специализираната дирекция "Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция".
Основните контролни функции ще се извършват от специализираната дирекция "Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството". Предвижда се тази дирекция да осъществява и оценка на ефективността и резултатите на контролната дейност, да извършва анализи и да предлага на изпълнителния директор мерки за подобряване на качеството на контролната дейност.
Персоналът в новата агенция ще бъде 106 щатни бройки.
"Здравна поща"
 

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД