Много от трудовите инциденти са предотвратими

В строителния сектор през 2018 г. злополуките са по-малкоПо-малко трудови злополуки в строителния сектор отчитат от Инспекцията по труда благодарение на засиления контрол в последните години и въпреки нарастването на строителните обеми. По данни на Националния статистически институт разгънатата застроена площ на нови сгради през 2018 г. е с над 1/5 повече спрямо 2017 г. Същевременно през миналата година НСИ е регистрирала 14 злополуки с фатален изход на работното място, а през 2017 г. те са били 18.
Общият брой трудови злополуки е нараснал - през 2018 г. те са били общо 207, а година по-рано - 175. Пикът в трудовия травматизъм в сектора през последните години е бил през 2014 г., когато са регистрирани 244 злополуки на работното място, като 22 от тях са били с фатален изход.
От Инспекцията по труда посочват, че много от трудовите инциденти са предотвратими, ако работниците спазват изискванията за безопасност. Те могат да бъдат предотвратени и ако работодателят контролира спазването на правилата. Най-честите причини за тежките трудови злополуки в строителството са падане от височина поради необезопасени скелета и конструктивни отвори на строителните обекти, падане на предмети от височина и неизползване на лични предпазни средства.
Секторът е високорисков както заради безопасността при работа, така и относно прилагането на нерегламентирани практики при изпълнението на трудовите правоотношения. По тази причина през последните години около 10% от извършените от ИА ГИТ проверки са на строителни обекти.
През 2018 г. са извършени 5470 проверки в 4127 предприятия за строително-монтажни работи, т.е. над 12% от извършените общо 43 958 проверки в 32 309 предприятия от всички икономически дейности.
При проверките на строителни обекти са установени 25 258 нарушения. От тях 16 811 са свързани с безопасните условия на труд, 8403 са в областта на трудовите правоотношения, а други 40 са във връзка с трудовата мобилност. За отстраняване на констатираните нарушения са приложени 23 624 принудителни административни мерки. Издадени са 158 акта за спиране на обекти, които пряко застрашават живота и здравето на работещите.
Установените случаи на работа без сключен писмен трудов договор в строителството са 541- почти 1/5 от всички 2505 установени случая.
Издадени са 2 052 акта за установяване на административни нарушения. От тях 937 са свързани с осигуряването на безопасни условия на труд, 1092 са за нарушения, свързани с трудовите правоотношения, а 23 са във връзка с трудовата мобилност. За създадени пречки на контролния орган са издадени 23 акта, а за неизпълнение на дадените предписания за отстраняване на нарушения в указания срок - 241.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД