Д-р Калоян Дамянов издаде помагало "Помощникът на учителя в приобщаващото образование"

Д-р Калоян Дамянов издаде помагало "Помощникът на учителя в приобщаващото образование"Д-р Калоян Дамянов представи в родния си град новото учебно помагало "Помощникът на учителя в приобщаващото образование". То е изработено в помощ на ресурсните учители и на педагозите от детските градини и училищата, които работят в сферата на приобщаващото образование и имат нужда от насоки и инструменти за работа с деца със специални потребности.
Книгата съдържа шест глави: приобщаващото образование, помощникът на учителя като образователна концепция, ефективност в неговата работа, специални образователни потребности и основни инструменти в неговата работа в детската градина и училището.
Приобщаващото образование е нова философия, която влезе в българската образователна система с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, където беше записана още в уводните разпоредби. Образованието трябва да се ориентира към индивидуалните потребности на ученика, а не както досега - ученикът да се напасва към училището или детската градина. Затова обаче е необходимо в училищата да се осигурява подкрепа за личностно развитие в училищата. Вече съществуват екипи от психолози, логопеди, ресурсни учители. Последният, все още незавършен компонент, е въвеждането на помощник на учителя. Засега в България има едва около 150 души, които практикуват професията. Тя реално съществува от 2016 година, а в област Стара Загора са едва 10. Беше предизвикателството да съставя тази книга. Защото в България на български език, към този момент не съществува друг такъв учебник, обоснова мотивите за създаването на помагалото авторът. Той уточни, че е грешно помощниците да се бъркат с ресурсните учители, а регионалните центрове за приобщаващо образование трябва да диференцират ролята на педагогическия специалист и на помощника на учителя, да се знае какви точно са неговите задължения.
Помагалото е предназначено не само за помощниците, но и за общообразователните и ресурсните учители, защото те работят съвместно; за директорите на учебните заведения, които организират и планират работата с тях, за родителите, които имат деца със специални образователни потребности. Идеята е помощникът на учителя да бъде в клас заедно с детето, което има нужда от подкрепа и да му помага в адаптацията и справянето с проблемите.
"Здравна поща", Таня ИВАНОВА
 

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД