Мерките за недопускане на салмонелната инфекция в Детска градина "Бреза" в Стара Загора са своевременни и продължават да се прилагат

Мерките за недопускане на салмонелната инфекция в Детска градина "Бреза" в Стара Загора са своевременни и продължават да се прилагатОт последните изследвания за носителство за салмонела, извършени на 20 април на всички присъстващи деца и персонал от Детска градина "Бреза" № 4 в Стара Загора, резултатът е положителен при едно дете от засегнатата Втора група и при едни помощник-възпитател.
От 20 април до момента, положителни на салмонела ентеритидис лица са 14:
- 12 деца от Втора група, от които 2 заболели и 10 здрави заразоносители
- 2-ма души от персонала – здрави заразоносители (помощник-готвач и помощник-възпитател).
Положителните на салмонела лица своевременно са отстранени от детското заведение и са насочени към личните им лекари за провеждане на лечение по антибиограма.
Извършена е повторна крайна дезинфекция на цялата детска градина, като това е направено още на 20 април.
Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора предприе повторно вземане на проби от храна и отривки от външната среда на кухненския блок, резултатите от които са без отклонения от нормата.
Продължава изследването на децата от детската градина, които не са били в детското заведение на 20 април.
В него се приемат деца само с отрицателни резултати за бактериално носителство.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД