ТЕЛК-овете ще продължат работа по сегашната нормативна уредба

ТЕЛК-овете ще продължат работа по сегашната нормативна уредбаТЕЛК комисиите ще продължат да работят съобразно действащата към момента нормативна уредба. Това заявява министърът на здравеопазването Николай Петров в отговор на депутатско питане относно решението, с което ВАС отмени текстове от наредбата за медицинската експертиза и методиката, по която се определя процентът на намалената работоспособност. Петров уточнява, че към момента важи наредбата в редакцията й след отменените от съда разпоредби.
Те не променят медицинските критерии, свързани с развитието на съответните заболявания, от които следва да се водят органите на медицинската експертиза при постановяване на своите решения. Всички решения на ТЕЛК и НЕЛК, ако са мотивирани и постановени съобразно медицинските критерии, ще бъдат издадени на валидно законно основание, уверява той, пише Труд. Здравното министерство е подготвило проект на нова наредба, която е публикувана на страницата на ведомството още на 6 април и е изпратена за съгласуване на Министерски съвет. Предстои разглеждането й в съвета за тристранно сътрудничество (НСТС), но все още не е определена дата за това. Едва след това наредбата ще може да бъде одобрена от правителството и да влезе в сила.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД