Предлагат промени в наредбата за храните в училищата

Предлагат промени в наредбата за храните в училищатаКонсумацията на здравословни и качествени хранителни продукти при децата и учениците е от съществено значение за тяхното правилно развитие. Затова съществено изискване към млечните продукти е те да бъдат произведени съгласно условията на Български държавен стандарт. Това е посочено като мотив за промяна на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко". С промените двете схеми се обединяват в една.
Съгласно предложените промени, които са пуснати на обществено обсъждане, задължително участниците в схемата на доставка трябва да дават информация дали доставяните млечни продукти са произведени по български държавен стандарт (БДС). Това означава, че не трябва да има палмово масло и да не са имитиращи продукти. Във връзка с постигането на целите на схемите, в предложените изменения на наредбата се предвижда предоставяните плодове и зеленчуци на децата в учебните заведения да бъдат само първо и екстра качество, което да се доказва със сертификат за съответствие. Друг нов момент при прилагането на обединената схема е възможността за финансиране на съпътстващи мерки насочени към запознаване на децата със селското стопанство и повишаване на тяхната информираност по отношение на здравословното хранене, биологичното земеделие, местните хранителни вериги, борбата с разхищение на храни и други. Досега съпътстващите мерки бяха допустими за подпомагане само по схема „Училищен плод“. За постигане на бързо и ефективно обработване на документите, въз основа на което се извършват плащанията по двете схеми, се въвеждане единно изискване към доставчиците на плодове, зеленчуци, мляко и млечни изделия в счетоводните документи продуктите да се отразяват в килограми. С предложените изменения на наредбата се предвижда изготвянето и нотифицирането в Европейската комисия на Национална стратегия за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения за период от 6 години.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД