Правителството въвежда стандарти за ранно детско развитие

Правителството въвежда стандарти за ранно детско развитиеНаредба за стандартите за ранно детско развитие смятат да въведат от служебното правителство на Огнян Герджиков. В стандартите е заложена идеята за относителната универсалност в закономерностите на детското развитие, като едновременно с това се отчитат индивидуалните различия между децата, пише в мотивите на наредбата, качена на официалния сайт на Министерство на здравеопазването.
Дете на две години трябва да може да се качва по стълби и да слиза като се придържа, а на три да се качва и слиза по стълби съвсем свободно, да тича, а с помощ да се подрежда в редица, колона и кръг. Това е записано в област “Здраве, физическо и двигателно развитие”.
Стандартите за “Познавателно развитие” сочат, че дете на една година трябва да може да разпознава различията между познати и непознати лица, на две години да може да имитира и повтаря действия и думи на възрастни, а на три- да прави разлика между неодушевени и одушевени обекти от един вид, например - играчка насекомо и истинско насекомо.
Според област “Личностно-емоционално и социално развитие”, едногодишно дете трябва да опознава различни предмети чрез поставяне в устата и да разбира, че името му се отнася само до него. На две малчуганът трябва да знае името си, да играе с друго дете, да развива по-осъзнати отношения на доверие и сътрудничество с възрастните. На три години детето трябва да може да назовава възрастта си и името си, да изразява с думи и жестове привързаност и обич към родителите, да се съобразява с приети правила на общуване и поведение.
Едногодишните трябва да дават “целувка” и правят “здрасти”, както и да правят опити за изговаряне на малки срички като “ма-ма”, “та-та”. ТНа две години детето трябва да има активен речник, който да съдържа няколко десетки думи – съществителни, прилагателни, глаголи, някои местоимения, наречия и частици. На три години детето вече трябва да може да използва прости изречение. Това са стандартите за област “Езиково и комуникативно развитие”.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД