НЗОК прие проект за рамков договор за денталните дейности

НЗОК прие проект за рамков договор за денталните дейностиНа свое заседание НС на НЗОК прие проект на Национален рамков договор за денталните дейности за 2017 г. (НРД за ДД за 2017 г.). Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на официалната страница на НЗОК. Проектът за 2017 г. е изготвен съвместно от работни групи от експерти на НЗОК и на Българския зъболекарски съюз (БЗС), като с него се регламентира осъществяването на дейностите на изпълнителите на извънболнична дентална помощ, предвидени в ЗЗО.
Съгласно Закона за здравното осигуряване НРД за ДД се приема за срок от една година. Най-важните моменти в предложения проект са: И през 2017 г. НЗОК ще заплаща трета лечебна дейност в полза на здравноосигурените на възраст над 18 години. От 30 септември 2017 г. отчитането на финансово-отчетните документи на изпълнителите на извънболнична дентална помощ ще се осъществява само през информационната система на НЗОК, с което отпада необходимостта от представяне на отчетните документи в районните здравноосигурителни каси на хартиен носител. Удължава се срокът за отчитане на изпълнителите на дентална помощ през портала на НЗОК до четвъртия работен ден на месеца, следващ отчетния.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД