Новата минимална заплата удря по санитарите в болниците

Новата минимална заплата удря по санитарите в болницитеСанитари от областна болница ни сигнализираха, че работодателят им ги принуждава да подпишат анекси към трудовите си договори, с които да се намали работното време. Това се прави не защото няма достатъчно работа. Истинската цел на промяната е да се избегне увеличаване на разходите, породено от влизането в сила от 1 януари на Постановление на Министерския съвет за по-висока минимална работна заплата (МРЗ), която нараства от 420 на 460 лева. Тъй като няма приходи, с които да покрие нарасналия разход (със заплатите растат и осигуровките), болницата предлага на санитарите да сключат договор за намалено работно време.
Намалението на работното време е фиктивно, само за документа. Санитарите ще продължат да работят както и до сега и да получават възнаграждение в размера от миналата година. Разбира се те могат да напуснат, но са изправени пред риска да останат без никаква работа.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД