„Самарянска къща” събира средства за юридическа помощ на жени, пострадали от насилие

„Самарянска къща” събира средства за юридическа помощ на жени, пострадали от насилиеПреди броени дни кризисният център "Самарянска къща" в Стара Загора навърши 13 години. Той е най-големият функциониращ център в южна България за кризисно настаняване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие, останали без подслон, доходи, емоционална или материална подкрепа от близки хора. В защитена среда и под грижите на експертен екип жените и децата преминават през процеса на възстановяване и интеграция. За всички клиенти услугите са напълно безплатни. Капацитетът на социалното заведение е 15 места.
От януари, 2004 г. до сега Сдружение „Самаряни“ предоставя денонощна закрила, подслон и професионална помощ на жертви на домашно насилие и трафик. През първите шест години и половина финансирането се осигурява от самото сдружение чрез привличане на средства по проекти от американски и канадски организации, фондове в страната, посолства, общински бюджет, частни дарители и фирми.
По-късно, през юни, 2010 г. услугата става делегирана от държавата дейност.
От януари, 2004 г. до юли 2016 г. броят на клиентите, ползвали различните услуги по периоди, е следният: настанени в Кризисния център – общо 614 клиенти, като 358 от тях са деца – 329 заради домашно насилие и 29 заради трафик; към Приемната – общо 1284 клиенти, като над 95 % от тях са потърсили помощ и подкрепа по повод преживяно домашно насилие; обаждания на Консултативната телефонна линия (042/ 64 11 11) – общо 2094 пъти.
През годините Кризисният център е привличал широка обществена подкрепа за различни каузи, целели подпомагането на специфични нужди на жените и децата, преминали през „Самарянска къща“. Благодарение на доброволчество, дарителство и партньорство допълнителна подкрепа са получили деца и жени, срещнали непредвидени житейски предизвикателства – материална подкрепа за обзавеждане на жилище, учебни помагала за първия учебен ден, подобряване на жилищните условия на Центъра, обучителна подкрепа, покриване на здравни осигуровки за лечението на онкоболна жена и редица други.
Последното предизвикателство, с което екипът на Самаряни се е заел, е търсене на подкрепа за каузата „Дари за жени, пострадали от насилие”, която цели да набере финансов ресурс за юридическа подкрепа за жени, жертва на насилие. Всяко дарение ще осигури възможност за юридическа подкрепа на жени и деца, които идват в приемната на Кризисен център “Самарянска къща”, ще помогне на тези жени да направят избора животът им да стане по-безопасен, ще осигури възможност за защита на децата им от насилие, което не трябва да бъде част от тяхното детство, казват от сдружение „Самаряни”.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД