Хоспитализациите паднаха с въвеждането на пръстовия отпечатък

Хоспитализациите паднаха с въвеждането на пръстовия отпечатъкНЗОК отчете спад в броя на хоспитализациите след въвеждането на системата за пръстова идентификация в болниците през ноември миналата година. През октомври 2016 г. броят на пациентите, лекувани в лечебни заведения за болнична помощ нараства, в сравнение със същия период на 2015 г. През ноември, когато системата за автентификация започна да се прилага в болниците, се забелязва тенденция към намаляване на ръста на пациентите, потърсили болнична медицинска помощ.
Пред декември 2016 г. е очевиден спадът в броя на хоспитализираните, спрямо ноември 2016 г. – с 25 890 пациенти, отчетоха от касата. ”Комплексните мерки, предприети от НЗОК, включително и прилагането на електронната автентификация, дават възможност реални пациенти да получават повече медицински услуги, при същите разходи от страна на осигурителната институция”, посочват от касата. По данни от ежедневните отчети на лечебните заведения за болнична помощ към настоящия момент през системата за ежедневно отчитане на НЗОК за месец декември 2016 г. са заявени за заплащане 168 962 431 лв., което представлява около 7% намаление спрямо месец ноември 2016 г.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД