Съдят Фонда за лечение на деца за отказ от подпомагане на лечение

Съдят Фонда за лечение на деца за отказ от подпомагане на лечениеПред софийския Административен съд е образувано дело срещу решение, издадено от директора на Фонда за лечение на деца проф. Владимир Пилософ, с което се отказва организационно и финансово подпомагане за лечение на дете в чужбина.
Делото е образувано по жалба на майката на 4-годишния Емо, който страда от онкологичното заболяване Сарком на Юинг на дясната лопатка, съобщават от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).
В края на месец юни тази година момченцето е диагностицирано със заболяването в една от софийските болници. Там уведомяват неговата майка, че не могат да лекуват детето, защото нямат достатъчно голям опит с това заболяване при толкова малък пациент. От тях получават и допълнителна информация, че няма друга болница в България, към която могат да се насочат за лечение, поради същата причина.
Така единствената възможност детето да получи своевременно и висококачествено лечение е в чужбина. След като събират информация и получават оферта от Университетската болница в Хайделберг, Германия, в началото на месец август подават заявление за финансово подпомагане на лечението на детето във Фонда за лечение на деца.
След като получават два положителни отговора, директорът на фонда проф. Пилософ, еднолично решава да изиска допълнително становище от външен експерт, като определя и нова дата за трето поредно гласуване на обществения съвет, пишат от ЦЗПЗ.
Експертите към Фонда са категорични, че операцията не може да се извърши в България, а единствено химиотерапията, като не дават абсолютно никакви гаранции за нейната успеваемост. Впоследствие се оказва, че на проведено ново заседание на Общото събрание към Фонда в средата на месец септември, е взето решение за отказ.
Отказът му обаче, представлява индивидуален административен акт и същият е обжалван пред Административния съд. В жалбата си към съда, майката на момченцето твърди, че решението е взето еднолично от директора на фонда проф. Пилософ, без то да е предварително потвърдено от Общото събрание. Твърди, че последното заседание не е проведено съобразно изискванията на Правилника за дейността и организацията на Фонда за лечение на деца, не е подписан протоколът от необходимия кворум за това. Твърди, че трикратно потвърденото решение на Общото събрание е положително, а директорът е взел незаконосъобразно еднолично решение, противно на това. Иска от съда да отмени отказа като нищожен, алтернативно незаконосъобразен, издаден при съществени нарушения на административно производствените правила, неверен и необоснован. До момента по делото има проведено едно съдебно заседание. В него съда е разпоредил допускането на съдебно-медицинска експертиза и е задължил ответника да представи протоколите от заседанията на Обществения съвет, касаещи детето.
Следващото заседание по делото е на 17 януари 2017 г.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД