Омбудсманът иска асистент за всяко дете с увреждане

Омбудсманът иска асистент за всяко дете с уврежданеДа бъде осигурен асистент за всяко дете с увреждане, без да се налага изчакване, както и разделяне на личната помощ от асистентската програма. Това е една от препоръките на омбудсмана след дискусия на тема "Достъпът на децата с увреждания до правата им - реални проблеми и възможни решения", организирана от Мая Манолова. Необходимостта от законово регламентиране на услугите лична помощ или асистент на хора с уврежданията. Около тази теза се обединиха участниците в дискусията.
При предоставянето на социалните услуги личен и социален асистент липсва устойчивост на програмите и проектите, тежки са изискванията за кандидатстване по програмите, липсва гъвкавост най-вече с проектите, финансирани от ЕС. Тези проблеми са констатирани от омбудсмана на базата на постъпилите жалби в институцията.
Като сериозен проблем бе изведено отново ниското финансиране на асистентите и липсата на нормативно регламентиране на периода, в който родителите са асистенти на детето с увреждане. За пореден път бе поставен проблемът с явяването пред комисия на ТЕЛК през 2-3 години. През този период детето не може да се излекува от въпросното увреждане или да настъпи някаква качествена промяна в състоянието му, но вместо това се харчат пари за повторни изследвания. Предлаганата от Столичната община услуга личен асистент помага на тези, които имат по-малко нужда от помощ - могат да ходят на училище или на работа, коментира Искра Влахова, майка на 22-годишно напълно глухо и сляпо момиче.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД