Национален център поема обучението на спешните медици

Национален център поема обучението на спешните медициНационален център ще поеме обучението на спешните медици от специализираните центрове, както и работещите в лечебните заведения за спешна медицинска помощ. Това става ясно от обнародвания в Държавен вестник правилник, уреждащ дейността му. Основната дейност на центъра ще е проучване на потребността от квалификация в системата на спешната помощ, създаване на програми в тази насока, както и практическото обучение на всички кадри, ангажирани с нея. Седалището на центъра ще е в София, но обученията на лекарите ще се провеждат и в определени бази за обучение в университетски болници и спешни центрове, както и такива за професионално обучение.
Очакваните резултати от създаването му са свързани с повишаване на качеството на оказваната спешна медицинска помощ.
Центърът ще се ръководи от директор на трудов договор, който се назначава въз основа на конкурс и ще се атестира на всеки три години.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД