МС прие бюджет на НЗОК за 2017 г. с 247 млн.лв. повече

МС прие бюджет на НЗОК за 2017 г. с 247 млн.лв. повечеБюджет на НЗОК за 2017 г. с 247 млн. лв. повече спрямо 2016 г. прие Министерският съвет. Предвидени са приходи и трансфери за 3,452 млрд. лв. Здравноосигурителните приходи са в размер на 3,413 млрд. лв., от които 2,279 млрд. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 1,134 млрд. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Разчетените средства за вноски са в размер на 2,279 млрд. лв., което е със 158 млн. лв. повече в сравнение с 2016 г. Предвидените трансфери за здравно осигуряване са 1 млрд. лв.
Здравният министър Петър Москов определи бюджета на НЗОК за догодина като балансиран и изпълним и съобразен със стратегическите цели на държавата, заложени в Националната здравна стратегия.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД