Болниците с пациенти със спешни състояние ще се отчитат всеки месец на Министерство на здравеопазването

Болниците с пациенти със спешни състояние ще се отчитат всеки месец на МЗБолниците, които използват медицински изделия при терапия на инсулт и мозъчни аневризми, както болниците, оказващи медицинска помощ на пациенти със спешни състояния ще се отчитат всеки месец пред Министерството на здравеопазването.
Това гласи заповед, обяваена на сайта на министерството, съдържаща указанията за извършване на контрол върху лечебните заведения, част от методиката за субсидирането им през 2016 година. Според заповедтта, отчети ще се подават за медицинските изделия за интервенционално лечение на инсулт, мозъчни аневризми и артериовенозни малоформации, които не се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, а се извършват по договор със здравното министерство.
По същия начин болниците ще отчитат и оказаната медицинска помощ на пациенти със спешни състояния.
Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на заместник-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков.
Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД