Расте броят на съдебните дела срещу лекари и болници за лекарски грешки

Расте броят на съдебните дела срещу лекари и болници за лекарски грешкиС всяка изминала година броят на заведените съдебни дела срещу лекари и болници за лекарски грешки се увеличава, като расте и размерът на присъжданите обезщетения. Това сочат наблюденията от практиката на адвокати, специализирали се в медицинските дела. Макар че официална статистика за броя на лекарските грешки и делата не се води, откъслечната информация от съдилищата и зачестилите оплаквания от пациенти в агенция “Медицински одит“ потвърждават тенденцията за увеличаващия се брой дела.
Хората най-често търсят обезщетение при смърт на близък или при настъпването на увреждане от проведеното лечение, коментира адвокат Енчо Симеонов. Пациентите или пострадалите близки, в случай на смърт, могат да предявяват искове за обезщетение, както срещу лекувалия ги лекар, така и срещу самото болнично заведение, което по силата на закона отговаря за действията на лекаря, казва той. По думите му има съществена промяна в практиката по отношение на размерите на присъжданите обезщетения. Ако допреди 10 - 15 години рядко бяха присъждани суми от порядъка на повече от няколко хиляди до няколко десетки хиляди лева за тежките случаи, в които е причинена смърт, то понастоящем обезщетенията са в много по-големи размери и не е необичайно да достигат шестцифрени суми – между 120 000 и 200 000 лв., обясни Симеонов.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД