Междуличностен конфликт бил в основата на проверките в „Александровска”

Междуличностен конфликт бил в основата на проверките в „Александровска”Проверка от Здравната каса, инициирана с писмо от изпълнителния директор на Александровска болница доц. д-р Костадин Ангелов на 18 април до управителя на НЗОК д-р Глинка Комитов, е показала, че болницата не е източвала Касата. Това стана ясно на пресконференция днес по повод репортаж на Нова телевизия, в който ръководството на болницата и в частност отделението по гастроентерология бяха обвинени, че източват Здравната каса с фиктивни пациенти.
В това писмо съм поискал спешната проверка на отделението по гастроентерология от страна на НЗОК и беше проверена цялата дейност за 2015 и 2016 г. Констативният протокол е с дата 25 април. Проверката има две части – медицинска и финансова. По отношение на финансовата - не са констатирани никакви финансови нарушения свързани със средства, предоставени от НЗОК, което означава, че Касата не се източва, каза доц. Ангелов.
По отношение на обвиненията, свързани с използването на „кушетки“ в отделението и т.нар. фантомни болни, доц. Ангелов обясни, че „кушетката“ представлява помощно легло, което се поставя, когато не достигат болнични легла при възникването на форсмажорни обстоятелства. Никога не сме имали форсмажорни обстоятелства, никога не се е случвало леглата на Александровска болница да не достигат, каза той. Ежедневно, ежемесечно, на тримесечие и годишно от болницата изпращат до РЗИ-София броя на постъпилите пациенти и от протоколите при тях е видно, че оборотът на леглата никога не е надвишавал капацитета на болницата.
Когато един пациент постъпва в болницата, в програмата, чрез която се регистрира е заложено, че трябва да фигурира номер на стая и съответно легло. Когато това се изпълни, пациентът получава шифър, необходим за извършването на всички необходими диагностични изследвания в хода на неговото пролежаване в болницата. Когато говорим за настаняването на болен на „кушетка“, това се прави с цел да не се забави диагностичния процес на пациента и да не се оставят болните да чакат в коридорите и двора на болницата. Голяма част от пациентите на отделението по гастроенетерология са тежко болни. Повече от половината от тях идват от страната. Те идват обикновено към 8.30 - 9.00 часа и често се налага да изчакат, докато пациентите, които са подготвени за изписване, освободят леглото към 11.30 - 12.00 часа, поясни доц. Ангелов.
Обвиненията срещу болницата и най-вече срещу отделението по гастроентерология се дължат на междуличностен конфликт между проф. Диана Петрова и д-р Андрей Коцев, стана ясно още на пресконференцията. Д-р Андрей Коцев е човекът, подал редица сигнали срещу проф. Петрова за изписани, но неизвършени манипулации и фиктивни пациенти. Участвали сме с д-р Коцев в един конкурс за началник на отделение. Спечелих аз, лаконично обясни основите на конфликта проф. Петрова.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД