Искат въвеждане на кризисна карта за психично болни

Искат въвеждане на кризисна карта за психично болни Хората с психична болест трябва да имат възможност да изявят своята воля и предпочитания за това как да се отнасят към тях и към значимите неща от живота им при настъпване на психична криза и въвеждането на инструмента „кризисна карта” е начин тази цел да бъде постигната. Този извод прозвуча на пресконференция днес по повод приключването на проект, осъществяван в София в продължение на 18 месеца с подкрепа от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство от две неправителствени организации – Сдружение „Приятели на хора в неравностойно социално положение” и Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София”.
100 пациенти с психиатрична диагноза в столичния град са получили такава карта и по мнението на специалистите тези хора и техните близки се чувстват по-сигурни, по-добре ориентирани и по-спокойни, когато им се е налагало да организират живота си по време на настъпила остра психична криза. Имали са и случай на пациент, изпаднал в криза по време на престоя си в Гърция, при който оказалите му помощ на място са използвали информацията, посочена в кризисната му карта.
Документът включва основни данни – име, местоживеене, диагноза, предшестващо лечение, съпътстващи заболявания, оптимални начини за справяне с кризата по собствена преценка, контакти с лекуващите лекари – общопрактикуващ и психиатър, предпочитано лечебно заведение, в което би искал да бъде настанен, стана ясно на пресконференцията. „Това е форма на предварително волеизявление на човека с психично разстройство, която поставя бариера пред злоупотребите и нарушаването на човешки права на хора с психично-здравни проблем и е добре позната в много страни”, коментира същността на кризисната карта директорът на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията Валентина Христакиева. По нейните думи усилията на екипа, работил по проекта си били насочени не само към апробирането на модела (който не е непознат у нас, защото е бил експериментиран и в Благоевград преди години), но са имали за цел да обобщят изводите си и в синтезиран вид да ги предложат на институциите. Изграждането на ясни отношения на споделена отговорност и очертани професионални роли и ангажименти между отделните структури може да доведе до намаляване на незачитането на правата и достойнствата на хората с психиатрично разстройство, в това сме категорични, допълни още Валентина Христакиева. Моделът доказано може да намали тежестта на протичане на психотичните епизоди при възникване на криза, може да улесни работата на медицинските специалисти, в това число и работещите в „Спешна помощ”, а така също на органите на реда при работа с хора с психиатрично разстройство и на социалните служби, изразиха мнение от двете неправителствени организации.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД