В МУ-Пловдив стартират курсове по спешна медицина

В МУ-Пловдив стартират курсове по спешна медицинаМУ-Пловдив започва да провежда курсове по спешна медицина в специален център. Динамичното развитие и предизвикателствата на съвременния свят налагат необходимостта всеки от нас да има познания как да реагира при бедствия, аварии, пътнотранспортни произшествия и други, за да окаже на пострадалите жизнено важната домедицинска/ доболнична помощ.
Обучението в Технологичния център по спешна медицина се осъществява в оборудвана симулационна стая за тренировъчните упражнения.
Прилага се иновативен метод (supply chain simulator). Използва се Е-пациент (симулатор за практически упражнения) с реалистична анатомия и клинична функционалност, осигуряваща физиологични данни в реално време: сърдечни честоти и ритъм, кислородно насищане, физическо представяне на звуци (сърце, бял дроб, черва), както и промени в проходимостта и достъп до дихателни пътища.
Обучителните програми за подготовка на немедицински и медицински персонал в сферата на спешната доболнична дейност и евентуално включване в националната здравна политика са на български и на английски език. На курсистите се предоставят материали за самоподготовка и алгоритми за поведение при спешни ситуации. Придобитите знания са от жизнено значение и са необходими за всеки човек в ежедневието. Завършилите лица получават сертификати, които са предимство при кандидатстване за работа, свързана с рискови за здравето произшествия - санитари, болногледачи, шофьори на линейки и пр.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД