Сдружението на общините подкрепя Националната здравна карта

д-р Дарин Димитров, кмет на ТърговищеТази седмица се очаква Националната здравна карта да бъде разгледана на заседание на Министерски съвет и да бъде публикувана в Държавен вестник, след което ще стане задължителна част от методиката, по която НЗОК ще сключва индивидуални договори с лечебните заведения. „Няма да има резки промени в здравеопазването с въвеждането на Националната здравна карта. Тя не е нещо постоянно, може да се променя във всяко едно време, защото постоянната комисия по здравната карта ще работи, ако има обективни нужди, каза д-р Дарин Димитров, кмет на Търговище и председател на постоянната комисия по здравеопазване на Националното сдружение на общините в България.
Според него здравната карта ще доведе до стабилност в общинското здравеопазване. Болниците ще знаят колко легла имат, с колко пътеки разполагат и ще могат да си направят предвидим бюджет в близките една-две години. Здравната карта не е само болнична помощ, а включва и общопрактикуващите лекари и специалистите, допълни д-р Димитров.
Кметът на Търговище каза, че е имало около 150 жалби срещу здравната карта, от които половината са били взети предвид. В повечето области нещата са изгладени. Смятаме, че няма да има проблем със здравната карта, затова и сдружението на общините я подкрепя, каза той.
Д-р Димитров обаче заяви, че не може да гарантира, че няма да има закриване на общински болници, въпреки че от разговорите с министерството е останал с впечатление, че няма да има такава необходимост. Тези легла са разпределени и те ще съществуват. А са разпределени в зависимост от дейността на болниците в последните три години. Освен това ще има и три пътеки за долекуване. Една от целите е да бъдат преобразувани част от леглата в общинските болници в легла за долекуване, поясни председателят на постоянната комисия по здравеопазване на Националното сдружение на общините в България.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД