Продължават да растат дълговете на болниците

Продължават да растат дълговете на болницитеДълговете на държавните и общински болници в края на 2015 г. са нараснали с около 130 млн. лв. спрямо края на 2014 г. Към 31 декември 2015 г. общите задължения на лечебните заведения са в размер на 437 658 000 лв., докато за същия период на 2014 г. те са били 424 618 000 лв., съобщават от МЗ.
Дълговете на държавните болници са в размер на 385 835 000 лв., като от тях просрочените са 165 277 000 лв. Нарастването на задълженията със 130 млн. лв. се дължи именно на техните общи дългове, но при тях се отбелязва леко намаляване на просрочените задължения – от 139 664 000 лв. към 31 декември 2014 г. на 138 870 000 лв. в края на миналата година.
Задълженията на общинските болници възлизат на 51 823 000, от които просрочени 26 407 000 лв. При тях се отчита намаление спрямо края на 2014 г., когато общите им дългове са в били в размер на 57 618 000 лв., а просрочените – 29 696 000 лв.
Нарастването на задълженията не е в следствие влошено управление на лечебните заведения, а се дължи преди всичко на купуването но високотехнологична апаратура, която обслужват регулярно съобразно погасителният план, отбелязват от МЗ.
Към края на 2015 г. 32 от държавните и 29 от общинските болници са без просрочени задължения.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД