Националната здравна карта не била валидна

Националната здравна карта не била валиднаМетодиката за изработване на областна здравна карта, утвърдена от здравното министерство, е незаконна, тъй като не е обнародвана в Държавен вестник. От това следва, че документът е правно нищожен и всички последици от прилагането му - създаване на областни комисии, изработване на областни здравни карти и на национална такава - са също нищожни.
Всичко това следва от определение на Върховния административен съд от декември 2015 г., с което съдът определя, че методиката е нормативен административен акт по смисъла на Административно-процесуалния кодекс.
Според Закона за нормативните актове пък „Законите, постановленията на Министерския съвет и нормативните актове на министрите и на ръководителите на други ведомства се обнародват в Държавен вестник.“ Тъй като това не е направено от здравното ведомство, а Националната здравна карта се състои от областните здравни карти, изработени по незаконна методика, то НЗК не може да бъде валидна.
Определението на ВАС е по жалба на няколко организации от сектора, с която се иска спиране и отмяна на методиката. Исканията са отхвърлени от съда, но определението на методиката като нормативен акт на практика я сочи като незаконна, като с това оспорва и валидността на Националната здравна карта.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД