С близо 11% е нараснала търговията с фармацевтични и медицински стоки

20160209trade in pharmaceutical and medical goodsВ рамките на една година търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки е нараснала с 10.8%, Това показва справка на Националния статистически институт. Разглежданият период е декември 2014 г. – декември 2015 г.
В същото време през декември 2015 г. оборотът на фармацевтичните и медицински стоки се е увеличил с 3.8% спрямо предходния месец. Данните сочат, че подобно нарастване е имало и през ноември спрямо октомври. Тогава то е било. 3.5%.
Същевременно през ноември се е наблюдавал незначителен спад в търговията с лекарства от 0,4% спрямо септември.
Статистиката на НСИ също така показва, че през декември 2015 г. има спад с 1,3 % на производството на лекарства в България спрямо декември 2014 г. Намаление има и на производството през декември миналата година, спрямо предходния месец. То е с 0, 3%. Данните също така показват, че през ноември е имало леко увеличение спрямо октомври от 1,4%.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД