Въвеждането на скрининг за микробиологично носителство ще ограничи вътреболничните инфекции


Въвеждането на скрининг за микробиологично носителство ще ограничи вътреболничните инфекцииВъвеждането на входящ скрининг за микробиологично носителство особено във високорисковите клиники и отделения е мярка, която може с категоричност да се препоръча като необходима стъпка към ограничаването на вътреболничните инфекции. Този извод споделиха специалисти по контрол на инфекциите и болнична хигиена по време на Третата конференция за Академия „Булнозо“, която се провежда в столичната УМБАЛ „Св. Анна“. В епикризата на пациентите да се вписва задължително информация за видовете изолирани микроорганизми, за проведеното антибиотично лечение и неговата продължителност, както и за наличието на резистентност, ако има доказана такава – това предложиха още участници в обучението.
Микробиологичният мониторинг е много съществен фактор за недопускането на вътреболнични инфекции, не е за пренебрегване и фактът, че част от болните още при постъпването си се оказват колонизирани, подчерта в презентацията си Лили Делева, старша сестра на Клиника по анестезиология и интензивно лечение и специалист по контрол на инфекциите в лечебното заведение. Тя представи данни от двугодишно проучване, осъществено в КАИЛ на болница „Св. Анна“, което е доказало, че от 3931 пациенти, постъпили в клиниката, още при приемането 14% са били с положителна микробиологична посявка. Комплексът от мерки, които предприехме, за две години доведе до чувствителен спад на вътреболничните инфекции, които бяха редуцирани близо три пъти и бяха ограничени до ниво малко над 5%, посочи Лили Делева и уточни, че хигиената на ръцете на медицинския персонал е съществена част от този подход.
Темата за хигиената на ръцете попада във фокуса на дискусиите на форума, тъй като тя е изведена като приоритет в цялостната политика на СЗО за ограничаване на индикаторните инфекции, свързани с медицинско обслужване (ИСМО), което означава сигурност и безопасност за пациентите и медицинския персонал, мотивира избора на този фокус доц. Росица Вачева – Добревска, председател на Асоциацията за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции „Булнозо“.
„Здравна поща”


Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД