Нова наредба ще регламентира националната представителност на пациентските организации


Нова наредба ще регламентира националната представителност на пациентските организацииЗа да бъде една пациентска организация национално представителна, е необходимо тя да докаже, че извършва дейности в защита правата на пациенти с различни заболявания по минимум 15 отделни заболявания, групи заболявания или класове болести съгласно Международната класификация на болестите. Това е записано в новата наредба за признаване на националната представителност на пациентските организации, която Министерството на здравеопазването публикува на своята страница за обществено обсъждане.
В документа няма разлика с текстовете на сега действащата Наредба 48 от 2010 г. Причината за издаването му е, че настоящият нормативен акт е утвърден без мотиви, каквото е изискването на Закона за нормативните актове. Този път такива има.
Според текстовете, необходимо е организацията да има регионални представителства във всяка една област на страната, както и да бъде осигурена възможност на пациентите за достъп до информация чрез Интернет.
Кандидатстващите за признаване на представителността им организации следва да представят и утвърден от управителния им орган график – приемно време по дни и часове, в което пациентите могат да се обръщат към обявените областни структури. Организациите също така ще предоставят на МЗ справки за източниците си на финансиране. Представителността важи за срок от три години, след което трябва да се подава заявление за неговото подновяване.
При констатирани нарушения или несъответствия с изискванията на наредбата представителността може да бъде отнета със заповед на министъра. Предвидена е обаче възможност за нейното подновяване, но този път организацията трябва да покрива не 15, а минимум 20 заболявания.

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД