Забележка
  • Lack of access rights - File '/images/News/bls.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/News/bls.jpg'

Следващата седмица БЛС ще даде становище за основните и допълнителни пакети

Следващата седмица БЛС ще даде становище за основните и допълнителни пакетиВ началото на следващата седмица БЛС ще даде на Министерството на здравеопазването своето становище по разделянето на основен и допълнителен пакет. Това каза председателят на съсловната организация д-р Венцислав Грозев. Преди по-малко от месец от министерството изпратиха на лекарския съюз разделените пакети, за да бъдат обсъдени от бордовете по специалности. Той обясни, че в петък предстои Национален съвет на БЛС, на който пакетите ще бъдат разгледани окончателно.
Д-р Грозев заяви, че в голяма степен лекарите приемат разделението, но в основния пакет някои неща ще трябва да бъдат променени, особено в частта на изваждането на дейности от болничната в доболничната помощ. В частта ортопедия и травматология и в частта очни и ушни болести. Там определено ще има корекции след като минат през компетентното мнение на бордовете по специалности, отбеляза той.
По отношение на остойностяването на дейностите, заплащани от НЗОК, и работата на лекарите, по които в БЛС работят две комисии, д-р Грозев каза, че на този етап не може да коментира, защото информацията е поверителна. Според него работата на съсловната организация в тази насока трябва да приключи до началото на следващата година, когато резултатите ще бъдат предоставени на Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването.
Д-р Гозев също така отбеляза, че от БЛС продължават да настояват касата да плати надлимитната дейност на болниците. Той заяви, че ако това не се случи, през 2016 г. ще се завърти отново порочният кръг да се плащат дейности от 2015 г. с пари от 2016 г. Председателят на съсловната организация напомни, че огромна част от надлимитната дейност е направена по спешност и е задължително да бъде заплатена. Според него става въпрос за близо 25 млн. лв. от прогнозираните 60 млн. лв. до края на годината.

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД