Новата карта на спешната помощ ще е готова до края на ноември

Новата карта на спешната помощ ще е готова до края на ноемвриДо края на ноември ще бъде готова новата карта на спешна помощ, която променя районите, обслужвани от центровете и филиалите. Това заяви зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков. Той напомни, че сегашната карта е изградена въз основа на административното делене на страната и в никакъв случай в нея не е отчетено разстоянието, което линейките трябва да изминават. Според него след промяната екипите на спешна помощ ще стигат по-бързо до нуждаещите се.
Зам.-министърът също така отбеляза, че констатациите в доклада на Сметната палата са верни. Той потвърди информацията, че около 200 000 българи имат затруднен достъп до спешна помощ. При тях екипите стигат за повече от 20 минути, стана ясно от думите му.
Д-р Шарков коментира, че Министерството на здравеопазването работи по преодоляване на проблемите, описани в одита на Сметната палата. По отношение на заплащането той напомни, че от началото на годината заплатите в спешна помощ са увеличени с 20%. Според него в момента няма лекар от спешна помощ, който да взима заплата под 1000 лв. Зам.-министърът добави, че от следващата година ще има ново увеличение на възнагражденията с 20%. Амбицията на МЗ е заплатите в сектора да се вдигат през следващите пет години с по 20%, докато се постигне увлечение от 100% спрямо 2014 г.
По думите на д-р Шарков МЗ прави всичко възможно да промени средата, в която работят екипите на спешна помощ, за да може да привлече нови медици и да мотивира тези, които са в центровете, да останат там. Той заяви, че с европейски средства ще бъдат закупени линейки и оборудване, ще се ремонтират филиалите и ще бъдат разкрити нови. Разчита се и на промените в условията на специализациите, според които лекарите могат да специализират каквото пожелаят.
Зам.-министърът отбеляза, че в момента нерешен проблем остава обучението на парамедиците. Единствената причина, поради която се бавим, е липсата на държавни образователни изисквания за квалификацията им, каза той. Според него именно те трябва да бъдат качени на линейките, а лекарите трябва да работят в спешните приемни отделения.

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД