Лекарите в детски градини и училища с нови задължения

{idkey=3480b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12009-lekarite-v-detski-gradini-i-uchilishta-s-novi-zadalzheniya][title=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0+%D1%81+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}{cmp_start idkey=7304[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12009-lekarite-v-detski-gradini-i-uchilishta-s-novi-zadalzheniya][title=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0+%D1%81+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}
Лекарите в детски градини и училища с нови задълженияУвеличават се видовете медикаменти, които трябва да има в шкафовете за оказване на първа медицинска помощ, намиращи се в детските градини, училищата, домове за деца, домовете за хора с увреждания и домовете за възрастни хора. Това става ясно от проектонаредба за устройството и дейността на здравните кабинети и здравните изисквания към тях, публикувана за обществено обсъждане на страницата на МЗ.
В сега действащата наредба списъкът на лекарствата е еднакъв за всички кабинети, независимо къде се намират те.
В новият й вариант наличностите са разделени на две категории – за деца и за възрастни. В шкафовете в детските кабинети задължително трябва да има антиепилептични препарати, лекарства за функционални гастроинтестинални нарушения, кортикостероиди за системно приложение, противовъзпалителни и противоревматични продукти, медикаменти за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища, антихистамини за системно приложение др. Здравните кабинети в домовете за стари хора пък задължително трябва да имат препарати за лечение на лечение на сърдечни заболявания, на функционални гастроентистинални разстройства, антихипертензивни средства, диуретици, психолептици и др.
С наредбата се вменяват и нови задължения на лекарите и медицинските специалисти, които работят в детските градини, училищата и домовете за деца. Освен чисто медицинската дейност като оказване на медицинска помощ на децата и учениците до пристигането на екип на спешна медицинска помощ, следене на децата с хронични заболявания, профилактика и организиране на противоепидемични дейности, те ще имат и допълнителни ангажименти. Медиците ще са длъжни да контролират хигиенното състояние на детската градина или училище чрез извършване проверки на чистотата на помещенията, санитарните възли, коридорите и прилежащото дворно пространство. Те също така ще проверяват температурите в помещенията, състоянието на осветителните тела, безопасността на учебната среда, спортните уреди, съоръженията и спортните площадки. Тяхно задължение ще е и извършването на контрол на храненето на децата.
Наредбата също така задължава медиците да поддържат задължително лично здравно досие на децата и възрастните, за които се грижат.
В проектодокумента се регламентира размерът и оборудването на помещенията, в които са разположени здравните кабинети.
„Здравна поща”

{cmp_end}{cmp_comments idkey='7304c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12009-lekarite-v-detski-gradini-i-uchilishta-s-novi-zadalzheniya]}{idkey=3480b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12009-lekarite-v-detski-gradini-i-uchilishta-s-novi-zadalzheniya][title=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0+%D1%81+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}{idkey='3480c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F12009-lekarite-v-detski-gradini-i-uchilishta-s-novi-zadalzheniya]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД