29 септември – Световен ден на сърцето

29 септември – Световен ден на сърцето4 милиона европейци умират годишно от сърце
Всяка година от сърдечносъдови заболявания умират 4 милиона европейци, което представлява 47% от всички смъртни случаи на континента и 40% за страните от ЕС. Това сочат обобщени данни на  изданието European Cardiovascular Disease Statistics. Само в 6 европейски държави сърдечносъдовите заболявания не са водеща причина за смърт, трайна остава тенденцията страните от Централна и Източна Европа да задържат значимо по-високи нива на смъртност от инфаркт и инсулт, в сравнение с останалите страни от ЕС, категорична е статистиката на изданието.
България не прави изключение от случващото се в региона и, за съжаление, продължава да се намира в края на класацията. Страната ни е с най-висока смъртност от сърдечносъдови заболявания при мъже до 75 г. с дял от 50% и до 65 г. с дял от 43%. За сравнение, най-ниска е смъртността в тези две групи във Франция, съответно 17% и 15%. Не по-оптимистична е ситуацията и при жените – във възрастовата група до 65 г. делът на сърдечносъдовата смъртност у нас е 38%, при най-ниски нива за континента в Исландия – едва 6%.
Парадоксално, но обществените нагласи у нас категорично са по посока на страх от онкологични заболявания, докато опасенията за фатална опасност от сърдечносъдово заболяване или мозъчен инсулт отстъпват значително по-назад в представите на българина. Българинът все още подценява сериозно профилактиката на болестите на сърцето и не е склонен да се придържа към препоръките за здравословен начин на живот, единодушни са кардиолози и ендокринолози. И ако по отношение на ограничаването на тютюнопушенето все пак се наблюдава някакъв напредък, то обездвижването и лошото хранене продължават да бъдат част от обичайното поведение на българина, потвърждават медиците. Близо 50% от здравите българи са с гранични нива на общ холестерол, но трудно приемат съвети за необходимостта от превенция, включваща подходящ хранителен и двигателен режим и прием на статини по преценка и под наблюдение на личния лекар, сочат обобщени данни от проучвания. Средната цена на лечение на острия инфаркт на миокарда само за първата година у нас възлиза на 5800 лв., показват данните на НЗОК.   
Светът обръща все по-голямо внимание на индиректните разходи, които генерира високата заболеваемост и смъртност от сърдечносъдови заболявания, категорични са експерти по икономика на здравеопазването. Освен високите разходи за болнично лечение, в това число и много на брой рехоспитализации, освен сериозните суми за скъпоструващи медикаменти и интервенционални процедури, сърдечносъдовите заболявания водят до огромна, в пъти по-голяма финансова тежест, формирана от загуби поради отсъствия от работа, намалена трудоспособност, ангажиране на други членове на семейството за продължителни грижи, поради намаляване на жизнения стандарт и качеството на живот като цяло. Превенцията придобива все по-осезаеми икономически  измерения и е важно хората да разберат, че трябва да възприемат превенцията като един много важен подход, който оказва влияние не само върху собствения им начин на живот, но и върху начина на живот на семействата им, апелират от СЗО и международните кардиологични асоциации. А на днешния Световен ден на сърцето медиците припомнят – 80% от случаите на преждевременна смърт поради сърдечносъдови инциденти са предотвратими с адекватна профилактика.

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД