НОИ прекратява програмата си за рехабилитация и профилактика на 23 септември


НОИ прекратява програмата си за рехабилитация и профилактика на 23 септемвриИзчерпват се средствата за рехабилитация и профилактика от бюджета на НОИ за 2015 г. Това съобщиха от пресцентъра на осигурителния институт. Програмата ще бъде прекратена на 23 септември, като това е датата, след която териториалните поделения на НОИ ще прекратят издаването на удостоверения. Последната дата, на която лицата могат да постъпват в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, е 24 септември.
До момента са издадени 33 000 удостоверения, като се очаква до приключване на програмата още 10 000 лица да ползват парична помощ за профилактика и рехабилитация.
Тази година програмата стартира на 31 март и за нейното финансиране е предвидена сумата от 17 683 185 лв. В сравнение с 2014 г. сумата е увеличена с над 2 млн. лева, което дава възможност повече хора да участват в програмата, отчитат от НОИ.
Сумата за рехабилитация и профилактика бе увеличена след като  през миналата и по-миналата година се оказа, че пари не стигат. Тогава програмата на НОИ стартираше в края на март и бе прекратявана преждевременно през юли и август. През 2013 г. от института обясниха преждевременното изчерпване на средствата с големия интерес към услугите. През 2013 г. и 2014 г. от програмата са се възползвали по 40 000 души.
Според програмата един профилактичен курс или рехабилитация трае около 10 дни, като НОИ поема цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя. Всяко лице за сметка на бюджета на Държавното обществено осигуряване има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. По програмата работят 41 заведения.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването им трябва да е диагностично уточнено и лекуващият им лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
От програмата се възползват също така и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Здравна Поща

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД