Около 100 фармацевтични фирми декларираха отстъпки в цените

Около 100 фармацевтични фирми декларираха отстъпки в ценитеОколо 100 представители на фармацевтичната индустрия са декларирали, че ще направят отстъпки в цените на медикаментите, които НЗОК реимбурсира. Това съобщиха от пресцентъра на здравната каса. Според информацията, заявления за задължителни отстъпки са подали точно 103 притежателите на разрешителни за употреба. От тях 80 са подали заявления за отстъпка под формата на възстановяване на разходи в общ размер на не по-малко от 10 на сто от разходите на НЗОК. В случая притежателят на разрешение за употреба разпределя общия размер на компенсацията по своя преценка върху всеки лекарствен продукт, което е част от договора му с касата.
Въпросните 80 представители на индустрията генерират около 85% от разходите на НЗОК за лекарствени продукти.
Останалите 23 притежателите на разрешителни за употреба са предпочели договаряне на отстъпки чрез национално споразумение. Според НЗОК въз основа на тези резултати вариантът за договаряне чрез присъединяване към национално споразумение отпада. Касата преминава към следващ етап на договаряне на отстъпки по реда на Наредба 10.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД