За 3 години плащанията на НЗОК ще се увеличат с 313 млн. лв.

За 3 години плащанията на НЗОК ще се увеличат с 313 млн. лв. С близо 313 млн. лв. ще бъдат увеличени здравноосигурителните плащания на НЗОК през 2018 г. спрямо 2015 г. Това показват разчети за бюджета на НЗОК за следващите три години, направени от ръководството на здравната каса. Според информацията, за плащания през 2018 г. е предвидена сумата от 3 008 091 000 лв., без обаче тук да е предвиден резервът. За сравнение през тази година по закон тя е 2 695 080 000 лв.
През 2018 г. за лекарства и медицински изделия в извънболничната помощ трябва бъдат отделени с около 51 млн. лв. повече спрямо тази година, прогнозират от НЗОК. Разчетът на касата по това перо е 596 040 000 лв. за 2018 г. срещу 544 164 000лв. за 2015 г. Значителен ръст има и при онколекарствата, използвани в болничната помощ.
От 175 млн. лв. сумата е увеличена на 221 млн. лв., което е ръст от близо 30% на разходите. В същото време парите за дейности през 2018 г. трябва да бъдат 1 424 641 000 лв., спрямо 1 282 916 000 лв., което е приблизително около 10% ръст.
Сумата, предназначена за разходите за болнична помощ е разпределена по видове лечебни заведения. Така през 2018 г. държавните болници трябва да вземат около 75 млн. лв. повече, общинските – 24 млн. лв. повече, а частните – 37 млн. лв. повече. Крайните прогнозирани суми за 2018 г. за трите видове лечебни заведения са съответно 750,8 млн. лв., 239,6 млн. лв. и 374 млн. лв.
Незначителен е ръстът на плащанията за извънболничната помощ. При ПИМП тя е едва 19 млн. лв., при СИМП – 30 млн. лв., а при денталната помощ – 12 млн. лв.
Увеличението на плащанията на НЗОК е плавно за следващите три години. За 2016 г. вече има изготвен проект за бюджета на касата, според който за плащания ще бъдат отделени 2 806 292 000 лв. Въпросният проект е представен пред Министерството на финансите и предстои да бъде разгледан от Надзорния съвет на касата.  

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД