В болница „Александровска” изследват за рак на простатата с нов изотоп

 В болница „Александровска” изследват за рак на простатата с нов изотопДнес в Центъра по позитронна емисионна томография – Компютърна томография /РЕТ/СТ/) на Александровска болница ще бъдат изследвани болни с маркиран холин (11C /18F/-choline). Това съобщиха от лечебното заведение. Изотопът се внася за първи път в България от австрийската фирма „Ясон” и е най-новия и ефективен радиофармацевтик за диагностика на простатен карцином. 
 
Простатният карцином /ПК/ е най-честото онкологично заболяване при мъжете и третата причина за смъртност в развитите страни. До сега за неговото диагностициране са използвани само конвенционални образни методи като ултразвук, компютърен томограф или ядрено-магнитен резонанс, чиято прецизност на резултата е до 60%.
Приложението на новата радиоактивна субстанция - маркиран холин с флуор или въглерод в хибридната образна диагностика повишава до голяма степен качеството на функционално-морфологичното изображение и увеличава допълнително с 25% верифицаренето на заболяването.
Проф. дмн Ирена Костадинова, национален консултант и началник на Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ "Александровска", обясни, че изследването би могло да се приложи при пациенти с повишени стойности на туморния маркер (простатен специфичен антиген /ПСА/) и няколко отрицателни за тумор биопсии на простатата, за локализиране на тумора. Изследването е с висока клинична стойност, когато при наличие на данни за рецидив другите образни методи като ехография, КТ или ЯМР са с неясен или несигурен резултат и когато е необходимо да се прецизира обхвата на тумора - дали е ограничен само в областта на простатата или се е разраснал в други органи и структури - лимфни възли, кости и др. Чувствителността на метода е около 70%, но зависи до голяма степен от стойностите на туморния маркер - колкото по-високи са те, толкова е по-висока възможността за онагледяване на тумора и неговите метастази. Крайният резултат е индивидуализиране на терапевтичния подход при отделния пациент - оперативен, лъче- или химиотерапевтичен.
ПЕТ/КТ изследването с маркиран холин се прилага и за планиране на лъчелечението с оглед редуциране или разширяване на облъчваната област и задаване на по-висока доза в самия тумор за неговото унищожаване.
При тестуването е възможно трудно ограничаване на тумор от доброкачествена простатна хиперплазия и невъзможност да се детектират огнища по-малки от 5мм. В тези случаи специалистите препоръчват болните де се следят периодично, за да се онагледят ранните промени, преди разпространяване на заболяването.


„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД