Почти всички заведения за доболнична помощ нарушават реда за лекарствата

Почти всички заведения за доболнична помощ нарушават реда за лекарстватаПочти всички лечебни заведения от извънболничната помощ нарушават реда за предписване на лекарства. Това сочи отчетът на НЗОК за дейността й през 2014 г.
При проверени общо 287 лечебни заведения, едва в седем от тях не са открити подобни нарушения. След проверките касата е наложила санкции за общо 82  100 лв.
Най-често срещаните нарушения по предписване на лекарства са неспазване на ограниченията в предписването при различни индикации на Приложение №1 на ПЛС, дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствените продукти за едно МКБ, изписване на повече от 3 броя лекарства за едно МКБ, предписване на количества над регламентираните в лекарствения списък, неспазване критериите и програмите за лечение на хронично болни и др.
Множество нарушения проверяващите са открили и при отпускането на медикаменти, където такива са извършени от 86% от проверените и са наложени санкции за 172  230 лв.
При проверките на аптеките нарушенията също надхвърлят 50% от проверените. От направени 3898 проверки с констатирани нарушения са завършили 2397 от тях, а с установени суми за възстановяване – 1304, показват данните на НЗОК. Най-често срещаните нарушения са свързани със случаи, в които рецептата не се изпълнява в аптеката и се връща на пациента, както и документни пропуски от типа на непопълнени данни в рецептурната бланка в момента на отпускане на лекарствата или не предоставяне на рецептата за подпис от пациента.
За 2014 г. на аптеките след проверки са наложени санкции в размер на над половин милион лева. Установените суми за възстановяване пък са в размер на близо 160  000 лв.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД