Само 9% от болниците ни са изрядни

Само 9% от болниците ни са изрядни Едва в 30 болници от над 300, проверени от здравната каса през 2014 г., не са открити нарушения, сочи отчетът за дейността на НЗОК през миналата година. Данните сочат, че изрядни са били само 9% от проверените болници. Общо касата е направила над 8000 медицински и финансови одита на лечебните заведения за миналата година. Случаите, при които са прекъснати договори по клинични пътеки заради установени груби случаи на източване, са единици. Наскоро здравното министерство отне лиценза на частната болница "Папуров" в Търговище заради източване на здравната каса с 200 000 лв. през 2007 г. Разрешителното беше взето едва след като Върховният касационен съд потвърди присъдата за измама на собственика Добрин Папуров.
Здравната каса периодично сезира прокуратурата, когато установи отчет на фиктивни случаи, но резултат почти няма. Касата няма особен успех и при събирането на собствените си глоби. През 2014 г. НЗОК е успяла да събере 1.2 млн. лева, или 66% от общо наложените глоби, сочи отчетът за дейността. От касата все пак отчитат, че това е увеличение на събираемостта със 7%. От начислените суми, получени от болниците без правно основание в размер на 2.2 млн. лева са били внесени около 60%, или 1.3 млн. лева, което е намаление с 15% спрямо предходната година. От касата настояват за по-гъвкави възможности за контрол - например да могат да правят внезапни проверки в болниците и при установяване на нарушение да налагат санкции веднага, а не както сега, да чакат засечените дейности с нарушения да се отчитат от болницата.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД