Разходите за медико-диагностични дейности са орязани с 4,5 млн. Лв.

Разходите за медико-диагностични дейности са орязани с 4,5 млн. Лв.Разходите за медико-диагностични дейности са орязани с 4,5 млн. лв. Решението за това е взето в началото на този месец на заседание на Надзорният съвет на НЗОК.
Общият бюджет на осигурителната институция по това перо е 70 млн. лв.
Решението  е прието едностранно, без консултация с Българския лекарски съюз, в нарушение на процедурата за съвместен анализ. Това се посочва в писмо на съсловната организация до ръководството на здравната каса.
Това решение не е в съответствие с договореното между БЛС и НЗОК, в противоречие е с правилата на договорния процес, медицинската целесъобразност, логиката на ранното диагностициране и общата превенция в медицината, посочват от съсловната организация в писмото си до касата.
Лекарският съюз възразява също така и срещу друго решение на обществения фонд – тълкуването на понятието „особено тежък случай“ и указанието, разпратено до РЗОК във връзка с него.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД