Разходите за медико-диагностични дейности са орязани с 4,5 млн. Лв.

{idkey=2883b0[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11887-razhodite-za-mediko-diagnostichni-deinosti-sa-oryazani-s-4-5-mln-lv][title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D1%81+4%2C5+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%9B%D0%B2.][desc=]}{cmp_start idkey=472[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11887-razhodite-za-mediko-diagnostichni-deinosti-sa-oryazani-s-4-5-mln-lv][title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D1%81+4%2C5+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%9B%D0%B2.][desc=]}
Разходите за медико-диагностични дейности са орязани с 4,5 млн. Лв.Разходите за медико-диагностични дейности са орязани с 4,5 млн. лв. Решението за това е взето в началото на този месец на заседание на Надзорният съвет на НЗОК.
Общият бюджет на осигурителната институция по това перо е 70 млн. лв.
Решението  е прието едностранно, без консултация с Българския лекарски съюз, в нарушение на процедурата за съвместен анализ. Това се посочва в писмо на съсловната организация до ръководството на здравната каса.
Това решение не е в съответствие с договореното между БЛС и НЗОК, в противоречие е с правилата на договорния процес, медицинската целесъобразност, логиката на ранното диагностициране и общата превенция в медицината, посочват от съсловната организация в писмото си до касата.
Лекарският съюз възразява също така и срещу друго решение на обществения фонд – тълкуването на понятието „особено тежък случай“ и указанието, разпратено до РЗОК във връзка с него.
„Здравна поща”{cmp_end}{cmp_comments idkey='472c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11887-razhodite-za-mediko-diagnostichni-deinosti-sa-oryazani-s-4-5-mln-lv]}{idkey=2883b1[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11887-razhodite-za-mediko-diagnostichni-deinosti-sa-oryazani-s-4-5-mln-lv][title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D1%81+4%2C5+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%9B%D0%B2.][desc=]}{idkey='2883c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11887-razhodite-za-mediko-diagnostichni-deinosti-sa-oryazani-s-4-5-mln-lv]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД