Очаква се дефицит от 98 млн. лв. в бюджета на НЗОК

Очаква се дефицит от 98 млн. лв. в бюджета на НЗОКВъпреки, че за болници и лекарства няма никакъв преразход в сравнение с 2014 г., прогнозираният дефицит в бюджета на НЗОК за тази година е 98 млн. лв. Това каза пред представителят на пациентите в Надзорния съвет на здравната каса д-р Станимир Хасърджиев.
Недостиг на средства има в три пера – за дейности в болнична помощ, за лекарства за домашно лечение и за онкомедикаменти в болничната помощ. Данните сочат, че прогнозираният дефицит за дейности ще бъде 30  565  035 лв., за онколекарства – 54  468  649 лв., а за лекарства за домашно лечение – 67  468  478 лв.
Д-р Хасърджиев обясни, че е поискал от финансовия отдел на НЗОК да направят сравнение между касовото изпълнение  по тези пера за миналата година и цифрите за очакваното изпълнение за тази година. Така се оказва, че за домашно лечение през 2014 г. са изхарчени 631 млн. лв., а прогнозата за тази година е 653 млн. лв. За болнична помощ миналата година са похарчени 1,644  млрд. лв., а тази година очакваното изпълнение е 1,541 млрд. лв. За онкология през миналата година са похарчени 237 млн. лв., а очакваното изпълнение за 2015 г. е 232 млн. лв. Тези цифри реално показват, че тази година няма нарастване на разходите за тези пера и те са задържани на едно ниво от декември досега, коментира д-р Хасърджиев. Оказва се дори, че за болничната помощ има намаляване. Това означава, че дефицитът е заложен предварително и сега касата търси начини как да го стопи, коментира той.
В Надзорния съвет вчера  е  разгледана  възможността дефицитът за лекарства да бъде покрит от останалите в резерва на касата 54  468  649 лв. По отношение на недостига за дейности ще се разчита на надсъбрани здрваноосигурителни плащания от пациентите. Вчера обаче от НАП са информирали надзора, че такива едва ли ще има над предварително прогнозираните около 4-5 млн. лв.
Колкото до лекарствата за домашно лечение, от НЗОК водят преговори с Българския фармацевтичен съюз. От касата искат аптеките да се съгласят с предложението парите за последните два месеца от годината да им бъдат изплатени през януари 2016 г. със средства от бюджета за следващата година. По време на вчерашното заседание обаче тази идея не е била одобрена от част от надзорниците с мотива, че аптеките няма да могат да издържат без пари два месеца. Пречка пред това предложение е също така фактът, че то трябва да бъде одобрено от аптеките, дистрибуторите, касата и Министерството на финансите, които трябва да се споразумеят за точна дата за плащането. При това положение от Надзорния съвет ще разчитат да заработят мерките, които се предлагат за намаляване на разходите. Сред тях са завишеният контрол към болниците, задължителните отстъпки за лекарствата, пактът за стабилност и др. Надеждата е тези мерки да стопят дефицита от 98 млн. лв.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД