МБАЛ – Русе става база на Факултета по обществено здраве

 МБАЛ – Русе става база на Факултета по обществено здравеНовозавършили лекари от МУ в София ще бъдат насочвани за специализация в МБАЛ – Русе, а лечебното заведение ще се превърне в база на Факултета по обществено здраве към Русенския университет с идеята да бъде разширена гамата от специалности в тази област. Това са част от целите, залегнали в меморандума за сътрудничество, подписан преди дни от ректора на МУ в София акад.
Ваньо Митев, ректора на Русенския университет чл.кор. проф. Христо Белоев и изпълнителния директор на болницата д-р Иван Стоянов.  В документа се регламентират съвместните дейности за обучение, специализации и преквалификация на кадрите и за повишаване нивото на медицински грижи за населението в Русенския регион, съобщи сайтът на Русенския университет. 
Трите страни ще обединят усилията си за преобразуване на МБАЛ - Русе в Университетска многопрофилна болница за активно лечение, става ясно още от меморандума, а хабилитираните специалисти от двете висши училища ще подпомагат обучението и ще работят за създаването на нови специалности към факултет „Обществено здраве и здравни грижи", които са крайно необходими за региона. По този начин ще бъдат създадени възможности за разработване на дисертационни трудове и хабилитация на лекари от крайдунавския град, медиците ще бъдат улеснени в продължаващото обучение и специализациите, се казва още в документа.  
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД