Драстично намаление на разходите отчете ВМА

Драстично намаление на разходите отчете ВМАПериодът на трусовете за Военномедицинска академия приключи и в момента тя се намира в равновесие. Това заяви началникът на ВМА генерал-майор професор Николай Петров по време на общо събрание на личния състав на болницата, на което бяха представени данни за финансовото й състояние, съобщават от болницата. На отчета присъстваха и тримата заместник-началници на ВМА.
Според изнесената информация за 2014 г. ВМА е на трето място в страната (след университетските болници в Пловдив и Варна) като предпочитана болница за пренасочване на пациенти от друго РЗОК в страната. В същото време болницата е на 6-о място в страната по изплатени средства за оказване на спешна помощ и други високоспециализирани дейности от НЗОК.
Сравнявайки разходите за януари – юни 2014 г. и януари – юни 2015 г., се отчита намаляване със 17,5 млн. лв. при същия обем и качество на лечебния процес.
От представените данни стана ясно, че след преразглеждане и предоговаряне на сключените договори с фирми, ръководството на ВМА е постигнало сериозно намаляване на логистичните разходи. От поддръжката на сгради и специализирано медицинско оборудване са съкратени съответно 23% и 11%, а от абонаментното обслужване на ендоскопска и ултразвукова апаратура и абонаментното обслужване на КТ и ЯМР, съответно по 66% и 50%.
Драстично намалени са разходите за периодична доставка на резервни части за медицински апарати и системи от 5,4 млн. лв. на 960 хил. лв., или 83%.
Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура (всички фирми) е свито с  53%; разходите за охрана – с 37%; разходите за видеонаблюдение – с 50%, за почистване и полиране на подови настилки – с 50%.
Преминавайки на самостоятелно обслужване, са постигнати икономии от 87% от пералните услуги и 78% от разходите за почистване.
Разходите за лекарства и консумативи също са свити с 39%.
Според извършения анализ диагностично-лечебния процес запазва своето ниво и ВМА продължава да бъде едно от най-предпочитаните лечебни заведения на страната. Проф. Николай Петров благодари на служителите на болницата за съвместните усилия, които са положили по време на икономиите, предприети заради натрупани стари дългове.
Началникът на ВМА изтъкна и че за периода 01.01. – 30.06.2015 г. процедури за  заемане на академични длъжности във ВМА са преминали нови  9 професори, 8 доценти, 8 главни асистенти и 8 асистенти. Предстои да бъдат обявени конкурси за нови 11 академични длъжности.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД