Директорите на 9-те столични болници съгласни за обединението на нелечебните дейности

д-р Бойко ПенковДиректорите на 9 столични болници са склонили пред здравния министър д-р Петър Москов лечебните им заведения да бъдат обединени в гражданско дружество.
Става дума за УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, СБАЛАГ „Майчин дом“, СБАЛББ „Св. София“, СБАЛДБ „Проф. И. Митев“, УМБАЛ „Св. Екатерина“ , УСБАЛИБ „Проф. И. Киров“, УСБАЛЕ „Акад. И. Пенчев“ и Специализираната болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия.
По време на срещата е подписан договор за създаване на гражданско дружество, което да обедини нелечебната дейност на деветте болници.
По думите на зам.-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков началниците на лечебните заведения не са имали възражения.
Той опроверга слуховете, че здравното ведомство е сплашвало медиците да се съгласят с идеята за реформа.
По думите на Пенков дори „тази прекрасна идея ще има и други последователи, защото може да възникне спонтанното желание и на други болници да се присъединят към нея."
Гражданското дружество ще предоставя правни консултации и становища, ще организира немедицинска дейност и консултативна помощ и дейности по организация на обучение на студенти и специализанти.
Негова задача ще е също да администрира научните дейности и клиничните изпитвания, да поддържа международно сътрудничество с чуждестранни лечебни заведения и организации.
Деветте болници ще трябва да организират административно-стопанските дейности, свързани с ремонт и поддръжка на дълготрайните материални активи, болнично хранене и организация на храната за персонала, съгласно нормативните изисквания, стерилизация, транспорт, охрана и други доставки и услуги, свързани с немедицинските дейности на лечебните заведения.
Те ще извършват и дейности по оперативното организиране на деловодната дейност, архива и съхранението на документите на лечебните заведения и организация на дейностите по управление на човешките ресурси и безопасни условия на труд.
Сред задълженията му са още администрация на дейността на Гражданското дружество, осъществяване на връзки с обществеността, както и всяка друга административна и/или стопанска дейност, която е необходима за подпомагане осъществяването на основния предмет на дейност на всяко едно от лечебните заведения.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД