В някои болници бавят лечението на онкоболни

В някои болници бавят лечението на онкоболниОнкологичните заболявания, ражданията и провеждането на хемодиализа не подлежат на регулация и ограничения от страна на НЗОК, припомнят от БЛС.
Тези параметри са договорени при разговорите на Управителния съвет на съсловната организация с Надзорния съвет на осигурителната институция през март.
Проверка на БЛС в големите болнични заведения в страната обаче показват, че това съглашение масово не се прилага.
Във връзка с това председателят на съсловието д-р Цветан Райчинов е изпратил вчера писмо до министъра на здравеопазването д-р Петър Москов и до председателя на НЗОК д-р Глинка Комитов.
В него се посочва, че все повече граждани подават сигнали, свързани с оскъпяване и забавяне на лечението на онкологично болни пациенти в някои лечебници, позовано на действащата от миналия месец Методика за остойностяване и заплащане на медицинската помощ.
Райчинов отбелязва, че по време на съвместното обсъждане на текстовете, заложени в документа, Българският лекарски съюз изрично е поставил условието, че не могат да се ограничават и да влизат в регулация дейности, свързани в три направления - онкологични заболявания, раждания и хемодиализа.
По отношение доставките на медикаменти БЛС няма договорни отношения и компетенцията е от страна на съответните ведомства.
Изразявам искрената си тревога от факта, че отново лекарското съсловие е поставено в трудната позиция да обяснява на пациентите проблеми, свързани с процеса на лечение, но извън неговите правомощия, продължава писмото на председателя на съсловната организация.
В този аспект, най-настоятелно ви моля да направите необходимото и в най-кратки срокове проблемите да намерят своето бързо решение, завършва той.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД