Хоспитализациите влизат в единна регистрационна система

Хоспитализациите влизат в единна регистрационна системаОт 1 април 2015 г. хоспитализациите и дехоспитализациите на всички здравноосигурени граждани ще бъдат в единна регистрационна система. Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК. За целта при приема и напускането на лечебното заведение пациентите ще трябва да представят на регистратурата свой български личен документ. Това може да бъде лична карта, временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта, паспорт, моряшки паспорт, удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС, карта за постоянно пребиваващ в Република България чужденец, разрешение за постоянно пребиваване и БЛД от стар тип (зелен паспорт.  Български граждани без личен документ -  новородени и деца под 14 години се приемат в лечебните заведения с документ на придружител или настойник, като данните им се вписват ръчно в Регистрационната система.Системата ще обработи данните от личния документ и ще регистрира хоспитализацията, като едновременно ще изпрати информация за това в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса и ще провери дали документът е валиден.
Цялата процедура ще отнема не повече от няколко секунди. Системата ще действа по същия начин и при дехоспитализацията на пациентите.Регистрационната система ще позволи прозрачност и повишен контрол върху целесъобразното използване на средствата от здравноосигурителните вноски на всеки гражданин, обявяват от НЗОК. От там напомнят на договорните партньори, че в Параграф 3 на Преходните и заключителни разпоредби на методиката за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ, както и в чл.94 от Националния рамков договор за 2015 за медицински дейности, е записано, че медицинските дейности, отчетени за пациенти, за които няма записи в регистрационната система, няма да бъдат заплащани от НЗОК.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД