Магистър-фармацевтите отразени в електронен регистър

Магистър-фармацевтите отразени в електронен регистърДанните за всички магистър-фармацевти, които имат право да практикуват у нас, са отразени в електронния регистър на Българския фармацевтичен съюз. За това информира маг.-фарм. Димитрия Стайкова - зам.-председател на БФС.
Регистърът предоставя обобщена информация в реално време за всичките 28 фармацевтични колегии, за техните членове и програмите за продължаващо обучение. Той дава възможност за по-ефективно управление и контрол на целия процес по водене, защита и съхранение на информацията за всеки магистър-фармацевт и неговото професионално развитие.
С въвеждането му пациентите и институциите вече могат да получават актуална информация за магистър–фармацевтите, които имат право да практикуват професията.
Електронният регистър е достъпен на сайта на БФС www.bphu.bg. и е обвързан с друг проект – „Европейска професионална карта на магистър-фармацевтите“, с която вече разполагат над 70% от имащите право да практикуват магистър-фармацевти в България. Професионалната карта е снабдена с контактен чип, върху който може да се инсталира квалифициран електронен подпис. Картата ще позволява легитимирането на магистър-фармацевтите в системата на електронното здравеопазване и ще гарантира защита на пациентите от непрофесионалисти или фармацевти без нужната компетентност и професионален опит.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД